การกำหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม MAC (ตัวแปรระบบ, Setup)

taught by MAC-5 Trainer
  • 6 Videos
  • 2 PDFs

Course Curriculum

กำหนดสิทธิ
19:35
Hide Content
การกำหนดตัวแปรระบบ เจ้าหนี้
30:52
Hide Content
การกำหนดตัวแปรระบบ ลูกหนี้
17:41
Hide Content
การกำหนดตัวแปรระบบ สินค้าคงเหลือ
15:24
Hide Content
การกำหนดตัวแปรระบบ บัญชีแยกประเภท
05:35
Hide Content
การ Add Favorite
01:15
Hide Content
Free
คอร์สการใช้งาน MAC-5 แบ่งตามฝ่ายงาน

Course description

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดค่าเริ่มต้น และระบบควบคุมโปรแกรม

1.กำหนดตัวแปรระบบ ของโปรแกรมอันประกอบไปด้วย -ระบบทั่วไป-ระบบบัญชีแยกประเภท-ระบบลูกหนี้การค้า-ระบบเจ้าหนี้การค้า-ระบบสินค้าคงคลัง-รายการเฉพาะเครื่องนี้-รายการเฉพาะบริษัทนี้ 1 -รายการเฉพาะบริษัทนี้ 2 -การเก็บสำรองข้อมูล- ระบบรายงาน

2.กำหนดค่า Setup ของรหัสบัญชี การกำหนดค่าSetup รหัสสินค้า

Read More

Instructor

MAC-5 Trainer
MAC-5 Trainer

Reach us via email: training.doublepine@gmail.com in case you have any question!

อีเมลหาเราได้ทุกเมื่อที่ training.doublepine@gmail.com หากมีคำถามเพิ่มเติมคะ