MAC-5 สำหรับฝ่ายผลิต

taught by MAC-5 Trainer
  • 1 Video
  • 1 PDF

Course Curriculum

การตั้งรหัสที่เกี่ยวข้องกับระบบสินค้าคงคลัง
61:18
Hide Content
Free
คอร์สการใช้งาน MAC-5 แบ่งตามฝ่ายงาน

Course description

ขั้นตอนการทำงานระบบผลิตในระบบโปรแกรม MAC- 5 มากยิ่งขึ้นสอนขั้นตอนการตรวตรวจสอบรายงานสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบไปผลิต และรับเข้าสินค้าที่ผลิตเสร็จ รับรู้วัสดุสิ้นเปลือง ณ สิ้นเดือน และตรวจสอบสต๊อกติดลบ

Read More

Instructor

MAC-5 Trainer
MAC-5 Trainer

Reach us via email: training.doublepine@gmail.com in case you have any question!

อีเมลหาเราได้ทุกเมื่อที่ training.doublepine@gmail.com หากมีคำถามเพิ่มเติมคะ