การบันทึกยอดยกมาตั้งต้นเพื่อเริ่มระบบ

taught by MAC-5 Trainer
  • 3 Videos

Course Curriculum

การบันทึกยอดยกมาระบบเจ้าหนี้การค้า
08:48
Hide Content
การบันทึกยอดยกมาระบบลูกหนี้การค้า
09:17
Hide Content
การบันทึกยอดยกมาระบบสินค้าคงคลัง
13:19
Hide Content
Free
คอร์สการใช้งาน MAC-5 แบ่งตามฝ่ายงาน

Course description

เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกยอดยกมาทั้ง 4 ระบบ ได้แก่

  • ระบบซื้อ
  • ระบบขาย
  • ระบบสินค้าคงคลัง
  • วิธีการกระทบยอดในรายงาน
Read More

Instructor

MAC-5 Trainer
MAC-5 Trainer

Reach us via email: training.doublepine@gmail.com in case you have any question!

อีเมลหาเราได้ทุกเมื่อที่ training.doublepine@gmail.com หากมีคำถามเพิ่มเติมคะ